El kontroll Skien

El kontroll

Det er viktig å ha el sikkerheten på plass i boligen. Derfor tilbyr vi el kontroll for å avdekke eventuelle feil eller mangler som kan forårsake brann eller andre faremomenter. Gjennomfører man en el kontroll får man gjerne også billigere forsikring.

Ved en el kontroll gjøres en grundig sjekk av sikringsskap, stikkontakter, lamper og elektriske apparater.